Mẫu thiết kế tìm thấy trong danh mục "Brewery Templates"

Trang: 1  2  3  4  Sau  Cuối
Loại: Mẫu Website
Số: #58325
Đã bán: 3
Giá: 1.483.500 Đ
Giá duy nhất: 88.150.000 Đ
Loại: Mẫu Joomla
Số: #57870
Đã bán: 4
Giá: 1.612.500 Đ
Giá duy nhất: 96.750.000 Đ
Loại: Mẫu Joomla
Số: #57811
Đã bán: 16
Giá: 1.612.500 Đ
Giá duy nhất: 96.750.000 Đ
Loại: Newsletter Templates
Số: #57959
Đã bán: 1
Giá: 301.000 Đ
Giá duy nhất: 53.750.000 Đ
Loại:
Số: #57655
Đã bán: 22
Giá: 301.000 Đ
Giá duy nhất: 19.328.500 Đ
Loại:
Số: #55620
Đã bán: 22
Giá: 301.000 Đ
Giá duy nhất: 19.328.500 Đ
Loại:
Số: #55335
Đã bán: 1
Giá: 4.278.500 Đ
Giá duy nhất: 96.750.000 Đ
Loại: Mẫu OpenCart
Số: #55559
Đã bán: 14
Giá: 1.913.500 Đ
Giá duy nhất: 96.750.000 Đ
Loại: Mẫu WordPress
Số: #55486
Đã bán: 49
Giá: 1.698.500 Đ
Giá duy nhất: 96.750.000 Đ
Loại: Newsletter Templates
Số: #55413
Đã bán: 3
Giá: 301.000 Đ
Giá duy nhất: 53.750.000 Đ
Loại:
Số: #55082
Đã bán: 1
Giá: 946.000 Đ
Giá duy nhất: 53.750.000 Đ
Loại: Mẫu WordPress
Số: #54935
Đã bán: 26
Giá: 1.612.500 Đ
Giá duy nhất: 96.750.000 Đ
Loại: Moto CMS HTML Templates
Số: #54676
Đã bán: 2
Giá: 2.988.500 Đ
Giá duy nhất: 182.750.000 Đ
Loại: Mẫu Website
Số: #52514
Đã bán: 7
Giá: 1.483.500 Đ
Giá duy nhất: 88.150.000 Đ
Loại: Mẫu Website
Số: #52292
Đã bán: 9
Giá: 1.483.500 Đ
Giá duy nhất: 88.150.000 Đ
Loại: Mẫu Website
Số: #52235
Đã bán: 14
Giá: 1.483.500 Đ
Giá duy nhất: 88.150.000 Đ
Loại: Mẫu PrestaShop
Số: #52246
Đã bán: 11
Giá: 2.988.500 Đ
Giá duy nhất: 53.750.000 Đ
Loại: Mẫu WordPress
Số: #51974
Đã bán: 38
Giá: 1.612.500 Đ
Giá duy nhất: 96.750.000 Đ
Loại: Mẫu VirtueMart
Số: #51824
Đã bán: 3
Giá: 2.988.500 Đ
Giá duy nhất: 53.750.000 Đ
Loại: Mẫu Magento
Số: #51363
Đã bán: 11
Giá: 3.848.500 Đ
Giá duy nhất: 53.750.000 Đ
Loại: Mẫu Joomla
Số: #51216
Đã bán: 15
Giá: 1.612.500 Đ
Giá duy nhất: 96.750.000 Đ

Mẫu thiết kế website có thể được bán cho nhiều khách hàng khác nhau. Với mức giá này người khác có thể cũng mua mẫu thiết kế website mà bạn đã chọn.

Nếu bạn chọn 'Giá duy nhất' thì bạn sẽ là người cuối cùng mua mẫu thiết kế website này. Ngay sau đó mẫu thiết kế website sẽ được bỏ ra khỏi danh mục và không bán cho ai khác. Chỉ có bạn và những người đã mua trước bạn được sở hữu mẫu thiết kế website này.

Lưu ý: Trong mọi trường hợp, bạn không được chuyển hoặc bán lại mẫu thiết kế website bất kể là bạn mua với giá thông thường hay giá duy nhất.