Mẫu thiết kế tìm thấy trong danh mục "Full Site"

Trang: 1  2  Sau  Cuối
Loại: Nhận diện Thương hiệu
Số: #35566
Đã bán: 4
Giá: 752.500 Đ
Giá duy nhất: 3.225.000 Đ
Loại: Đồ họa chất lượng cao
Số: #33987
Đã bán: 2
Giá: 860.000 Đ
Giá duy nhất: 47.300.000 Đ
Loại: Mẫu Silverlight
Số: #31908
Đã bán: 3
Giá: 1.376.000 Đ
Giá duy nhất: 61.275.000 Đ
Loại: Mẫu Website
Số: #32746
Đã bán: 18
Giá: 1.419.000 Đ
Giá duy nhất: 75.250.000 Đ
Loại: Mẫu Website
Số: #32456
Đã bán: 10
Giá: 1.354.500 Đ
Giá duy nhất: 68.800.000 Đ
Loại: Mẫu Logo
Số: #32493
Đã bán: 4
Giá: 451.500 Đ
Giá duy nhất: 1.526.500 Đ
Loại: Mẫu Website
Số: #31950
Đã bán: 5
Giá: 1.290.000 Đ
Giá duy nhất: 70.950.000 Đ
Loại: Mẫu Website
Số: #32059
Đã bán: 6
Giá: 1.354.500 Đ
Giá duy nhất: 64.285.000 Đ
Loại: Mẫu Silverlight
Số: #31835
Đã bán: 4
Giá: 1.333.000 Đ
Giá duy nhất: 61.275.000 Đ
Loại: Hiệu ứng Logo
Số: #29355
Đã bán: 3
Giá: 752.500 Đ
Giá duy nhất: 45.150.000 Đ
Loại: Mẫu PowerPoint
Số: #27109
Đã bán: 1
Giá: 924.500 Đ
Giá duy nhất: 8.600.000 Đ
Loại: Mẫu Website
Số: #26183
Đã bán: 5
Giá: 1.354.500 Đ
Giá duy nhất: 59.125.000 Đ
Loại: Mẫu Website
Số: #26182
Đã bán: 4
Giá: 1.376.000 Đ
Giá duy nhất: 61.275.000 Đ
Loại: Mẫu Website
Số: #25962
Đã bán: 12
Giá: 1.354.500 Đ
Giá duy nhất: 59.985.000 Đ
Loại: Nhận diện Thương hiệu
Số: #24956
Đã bán: 2
Giá: 752.500 Đ
Giá duy nhất: 8.600.000 Đ
Loại: Mẫu PowerPoint
Số: #24226
Đã bán: 3
Giá: 1.182.500 Đ
Giá duy nhất: 8.600.000 Đ
Loại: Nhận diện Thương hiệu
Số: #23743
Đã bán: 4
Giá: 752.500 Đ
Giá duy nhất: 3.225.000 Đ
Loại: Nhận diện Thương hiệu
Số: #22651
Đã bán: 1
Giá: 322.500 Đ
Giá duy nhất: 3.225.000 Đ
Loại: Nhận diện Thương hiệu
Số: #21547
Đã bán: 0
Giá: 322.500 Đ
Giá duy nhất: 3.225.000 Đ
Loại: Mẫu Website
Số: #6534
Đã bán: 5
Giá: 537.500 Đ
Giá duy nhất: 20.425.000 Đ
Loại: Mẫu Website
Số: #6535
Đã bán: 4
Giá: 537.500 Đ
Giá duy nhất: 19.135.000 Đ

Mẫu thiết kế website có thể được bán cho nhiều khách hàng khác nhau. Với mức giá này người khác có thể cũng mua mẫu thiết kế website mà bạn đã chọn.

Nếu bạn chọn 'Giá duy nhất' thì bạn sẽ là người cuối cùng mua mẫu thiết kế website này. Ngay sau đó mẫu thiết kế website sẽ được bỏ ra khỏi danh mục và không bán cho ai khác. Chỉ có bạn và những người đã mua trước bạn được sở hữu mẫu thiết kế website này.

Lưu ý: Trong mọi trường hợp, bạn không được chuyển hoặc bán lại mẫu thiết kế website bất kể là bạn mua với giá thông thường hay giá duy nhất.