Mẫu thiết kế tìm thấy trong danh mục "Halloween Templates"

Trang: 1 
Loại: Shopify Themes
Số: #55726
Đã bán: 5
Giá: 2.988.500 Đ
Giá duy nhất: 182.750.000 Đ
Loại: Mẫu OpenCart
Số: #55452
Đã bán: 1
Giá: 1.913.500 Đ
Giá duy nhất: 96.750.000 Đ
Loại: Mẫu Website
Số: #54013
Đã bán: 4
Giá: 1.483.500 Đ
Giá duy nhất: 88.150.000 Đ
Loại: Mẫu WordPress
Số: #52827
Đã bán: 6
Giá: 1.612.500 Đ
Giá duy nhất: 96.750.000 Đ
Loại: Mẫu WordPress
Số: #51972
Đã bán: 7
Giá: 1.612.500 Đ
Giá duy nhất: 96.750.000 Đ
Loại: Mẫu VirtueMart
Số: #43755
Đã bán: 1
Giá: 2.988.500 Đ
Giá duy nhất: 53.750.000 Đ
Loại: Mẫu Quản trị Nội dung Flash
Số: #41331
Đã bán: 2
Giá: 2.128.500 Đ
Giá duy nhất: 14.319.000 Đ
Loại: Mẫu Magento
Số: #41061
Đã bán: 5
Giá: 3.848.500 Đ
Giá duy nhất: 53.750.000 Đ
Loại: Mẫu OpenCart
Số: #41053
Đã bán: 3
Giá: 1.913.500 Đ
Giá duy nhất: 53.750.000 Đ
Loại: Mẫu PrestaShop
Số: #40935
Đã bán: 1
Giá: 2.988.500 Đ
Giá duy nhất: 53.750.000 Đ
Loại: PSD Templates
Số: #57100
Đã bán: 0
Giá: 236.500 Đ
Giá duy nhất: 64.500.000 Đ
Loại: Thiết kế Biểu tượng
Số: #21540
Đã bán: 1
Giá: 1.075.000 Đ
Giá duy nhất: 14.319.000 Đ

Mẫu thiết kế website có thể được bán cho nhiều khách hàng khác nhau. Với mức giá này người khác có thể cũng mua mẫu thiết kế website mà bạn đã chọn.

Nếu bạn chọn 'Giá duy nhất' thì bạn sẽ là người cuối cùng mua mẫu thiết kế website này. Ngay sau đó mẫu thiết kế website sẽ được bỏ ra khỏi danh mục và không bán cho ai khác. Chỉ có bạn và những người đã mua trước bạn được sở hữu mẫu thiết kế website này.

Lưu ý: Trong mọi trường hợp, bạn không được chuyển hoặc bán lại mẫu thiết kế website bất kể là bạn mua với giá thông thường hay giá duy nhất.