Mẫu thiết kế tìm thấy trong danh mục "Industrial"

Trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Sau  Cuối
Loại: MotoCMS Ecommerce Templates
Số: #58484
Đã bán: 1
Giá: 4.278.500 Đ
Giá duy nhất: 96.750.000 Đ
Loại: Mẫu Website
Số: #58107
Đã bán: 1
Giá: 1.483.500 Đ
Giá duy nhất: 88.150.000 Đ
Loại: Shopify Themes
Số: #58051
Đã bán: 1
Giá: 2.988.500 Đ
Giá duy nhất: 182.750.000 Đ
Loại: Mẫu Website
Số: #58279
Đã bán: 6
Giá: 1.483.500 Đ
Giá duy nhất: 88.150.000 Đ
Loại:
Số: #58608
Đã bán: 3
Giá: 4.278.500 Đ
Giá duy nhất: 96.750.000 Đ
Loại: Mẫu Website
Số: #58263
Đã bán: 13
Giá: 1.612.500 Đ
Giá duy nhất: 96.750.000 Đ
Loại:
Số: #58541
Đã bán: 5
Giá: 4.278.500 Đ
Giá duy nhất: 96.750.000 Đ
Loại:
Số: #58041
Đã bán: 7
Giá: 946.000 Đ
Giá duy nhất: 53.750.000 Đ
Loại: Mẫu PrestaShop
Số: #57748
Đã bán: 15
Giá: 2.988.500 Đ
Giá duy nhất: 96.750.000 Đ
Loại: Newsletter Templates
Số: #58103
Đã bán: 2
Giá: 301.000 Đ
Giá duy nhất: 53.750.000 Đ
Loại:
Số: #56050
Đã bán: 6
Giá: 4.278.500 Đ
Giá duy nhất: 96.750.000 Đ
Loại:
Số: #58558
Đã bán: 0
Giá: 4.278.500 Đ
Giá duy nhất: 96.750.000 Đ
Loại:
Số: #58245
Đã bán: 4
Giá: 301.000 Đ
Giá duy nhất: 19.328.500 Đ
Loại:
Số: #55850
Đã bán: 10
Giá: 4.278.500 Đ
Giá duy nhất: 96.750.000 Đ
Loại: Mẫu Website
Số: #55978
Đã bán: 26
Giá: 1.483.500 Đ
Giá duy nhất: 88.150.000 Đ
Loại: Mẫu Website
Số: #55797
Đã bán: 17
Giá: 1.483.500 Đ
Giá duy nhất: 88.150.000 Đ
Loại: Mẫu Website
Số: #55571
Đã bán: 109
Giá: 1.483.500 Đ
Giá duy nhất: 88.150.000 Đ
Loại: Moto CMS HTML Templates
Số: #55659
Đã bán: 15
Giá: 2.988.500 Đ
Giá duy nhất: 182.750.000 Đ
Loại: PSD Templates
Số: #55932
Đã bán: 10
Giá: 236.500 Đ
Giá duy nhất: 96.750.000 Đ
Loại: PSD Templates
Số: #55930
Đã bán: 2
Giá: 236.500 Đ
Giá duy nhất: 96.750.000 Đ
Loại: Mẫu Joomla
Số: #55746
Đã bán: 60
Giá: 1.612.500 Đ
Giá duy nhất: 96.750.000 Đ

Mẫu thiết kế website có thể được bán cho nhiều khách hàng khác nhau. Với mức giá này người khác có thể cũng mua mẫu thiết kế website mà bạn đã chọn.

Nếu bạn chọn 'Giá duy nhất' thì bạn sẽ là người cuối cùng mua mẫu thiết kế website này. Ngay sau đó mẫu thiết kế website sẽ được bỏ ra khỏi danh mục và không bán cho ai khác. Chỉ có bạn và những người đã mua trước bạn được sở hữu mẫu thiết kế website này.

Lưu ý: Trong mọi trường hợp, bạn không được chuyển hoặc bán lại mẫu thiết kế website bất kể là bạn mua với giá thông thường hay giá duy nhất.