Mẫu thiết kế tìm thấy trong danh mục "St. Patrick Green Templates"

Trang: 1 
Loại: PSD Templates
Số: #49946
Đã bán: 1
Giá: 236.500 Đ
Giá duy nhất: 64.500.000 Đ
Loại: PSD Templates
Số: #50257
Đã bán: 0
Giá: 236.500 Đ
Giá duy nhất: 64.500.000 Đ
Loại: Mẫu Website Flash
Số: #27021
Đã bán: 5
Giá: 1.397.500 Đ
Giá duy nhất: 61.275.000 Đ
Loại: PSD Templates
Số: #50241
Đã bán: 0
Giá: 236.500 Đ
Giá duy nhất: 64.500.000 Đ
Loại: PSD Templates
Số: #50240
Đã bán: 0
Giá: 236.500 Đ
Giá duy nhất: 64.500.000 Đ
Loại: Mẫu Website Flash
Số: #25677
Đã bán: 6
Giá: 1.419.000 Đ
Giá duy nhất: 58.050.000 Đ
Loại: PSD Templates
Số: #49851
Đã bán: 0
Giá: 236.500 Đ
Giá duy nhất: 64.500.000 Đ
Loại: Mẫu PowerPoint
Số: #24832
Đã bán: 2
Giá: 967.500 Đ
Giá duy nhất: 8.600.000 Đ
Loại: PSD Templates
Số: #23590
Đã bán: 6
Giá: 236.500 Đ
Giá duy nhất: 61.275.000 Đ
Loại: PSD Templates
Số: #49716
Đã bán: 0
Giá: 236.500 Đ
Giá duy nhất: 64.500.000 Đ
Loại: Thiết kế Biểu tượng
Số: #18651
Đã bán: 2
Giá: 1.182.500 Đ
Giá duy nhất: 11.825.000 Đ

Mẫu thiết kế website có thể được bán cho nhiều khách hàng khác nhau. Với mức giá này người khác có thể cũng mua mẫu thiết kế website mà bạn đã chọn.

Nếu bạn chọn 'Giá duy nhất' thì bạn sẽ là người cuối cùng mua mẫu thiết kế website này. Ngay sau đó mẫu thiết kế website sẽ được bỏ ra khỏi danh mục và không bán cho ai khác. Chỉ có bạn và những người đã mua trước bạn được sở hữu mẫu thiết kế website này.

Lưu ý: Trong mọi trường hợp, bạn không được chuyển hoặc bán lại mẫu thiết kế website bất kể là bạn mua với giá thông thường hay giá duy nhất.