Mẫu thiết kế: #36463

Giá: 752.500 Đ   Giá duy nhất: 3.225.000 Đ
Loại: Nhận diện Thương hiệu
Đã bán: 5
File nguồn: .PSD, .CDR
Phần mềm xử lý: Adobe Photoshop CS+, Corel Draw 12+, For uncompressing a template ZIP package:
WinZip 9+ (Windows);
Stuffit Expander 10+ (Mac)

Corporate Identity preview

Corporate Identity preview