Mẫu thiết kế: #36701

Giá: 1.397.500 Đ   Giá duy nhất: 74.175.000 Đ
Loại: Mẫu Drupal
Đã bán: 5
File nguồn: .PSD, .PHP
Phần mềm xử lý: Adobe Photoshop CS+, Sublime Text2 or later, Notepad++ or any php-editor, For uncompressing a template ZIP package:
WinZip 9+ (Windows);
Stuffit Expander 10+ (Mac), Drupal 7.x

Real Size Screenshot

Real Size Screenshot

Drupal preview

Drupal Main Page

Drupal Main Page

Drupal Modules Position Screenshot

Drupal Modules Position Screenshot