Mẫu thiết kế: #36728

Giá: 1.440.500 Đ   Giá duy nhất: 73.100.000 Đ
Loại: Mẫu Drupal
Đã bán: 3
File nguồn: .PSD, .PHP
Phần mềm xử lý: Adobe Photoshop CS+, Sublime Text2 or later, Notepad++ or any php-editor, For uncompressing a template ZIP package:
WinZip 9+ (Windows);
Stuffit Expander 10+ (Mac), Drupal 7.x

Real Size Screenshot

Real Size Screenshot

Drupal preview

Drupal Main Page

Drupal Main Page

Drupal Modules Position Screenshot

Drupal Modules Position Screenshot