Mẫu thiết kế: #22466

Giá: 1.419.000 Đ   Giá duy nhất: 56.975.000 Đ
Loại: Mẫu Website Flash
Đã bán: 5
File nguồn: .SWF, .HTML, .PSD, .FLA, .MAX
Phần mềm xử lý: Notepad++ or any php-editor, 3dsMax 5.1+, Adobe Photoshop CS+, Flash МХ2004, For uncompressing a template ZIP package:
WinZip 9+ (Windows);
Stuffit Expander 10+ (Mac)

Flash Site

ADOBE PHOTOSHOP HOMEPAGE SCREENSHOT

ADOBE PHOTOSHOP HOMEPAGE SCREENSHOT

HTML HOMEPAGE SCREENSHOT

HTML HOMEPAGE SCREENSHOT