Mẫu thiết kế: #35768

Giá: 1.526.500 Đ   Giá duy nhất: 94.600.000 Đ
Loại: Mẫu Website Flash
Đã bán: 5
File nguồn: .SWF, .PSD, .FLA, .XML
Phần mềm xử lý: Sublime Text2 or later, Notepad++, Adobe Photoshop CS+, For uncompressing a template ZIP package:
WinZip 9+ (Windows);
Stuffit Expander 10+ (Mac), Adobe Flash CS3

Flash Site

ADOBE PHOTOSHOP HOMEPAGE SCREENSHOT

ADOBE PHOTOSHOP HOMEPAGE SCREENSHOT