Mẫu thiết kế: #36011

Giá: 1.397.500 Đ   Giá duy nhất: 70.950.000 Đ
Loại: Mẫu Website Flash
Đã bán: 3
File nguồn: .SWF, .PSD, .FLA
Phần mềm xử lý: Sublime Text2 or later, Notepad++, Adobe Photoshop CS+, Adobe Flash 8, For uncompressing a template ZIP package:
WinZip 9+ (Windows);
Stuffit Expander 10+ (Mac)

Flash Site

ADOBE PHOTOSHOP HOMEPAGE SCREENSHOT

ADOBE PHOTOSHOP HOMEPAGE SCREENSHOT