Mẫu thiết kế: #41361

Giá: 1.440.500 Đ   Giá duy nhất: 88.150.000 Đ
Loại: Mẫu Website Flash
Đã bán: 4
File nguồn: .SWF, .PSD, .FLA, .XML
Phần mềm xử lý: Sublime Text2 or later, Notepad++, Adobe Photoshop CS+, For uncompressing a template ZIP package:
WinZip 9+ (Windows);
Stuffit Expander 10+ (Mac), Adobe Flash CS5

Real Size Screenshot

Real Size Screenshot

Wide templates preview

ADOBE PHOTOSHOP HOMEPAGE SCREENSHOT

ADOBE PHOTOSHOP HOMEPAGE SCREENSHOT