Mẫu thiết kế tìm thấy trong danh mục "Đồ họa chất lượng cao"

Trang: 1 
Loại: Đồ họa chất lượng cao
Số: #33987
Đã bán: 2
Giá: 860.000 Đ
Giá duy nhất: 47.300.000 Đ
Loại: Đồ họa chất lượng cao
Số: #33859
Đã bán: 3
Giá: 860.000 Đ
Giá duy nhất: 47.300.000 Đ
Loại: Đồ họa chất lượng cao
Số: #33783
Đã bán: 2
Giá: 860.000 Đ
Giá duy nhất: 47.300.000 Đ
Loại: Đồ họa chất lượng cao
Số: #33578
Đã bán: 4
Giá: 860.000 Đ
Giá duy nhất: 47.300.000 Đ
Loại: Đồ họa chất lượng cao
Số: #33486
Đã bán: 6
Giá: 860.000 Đ
Giá duy nhất: 47.300.000 Đ

Mẫu thiết kế website có thể được bán cho nhiều khách hàng khác nhau. Với mức giá này người khác có thể cũng mua mẫu thiết kế website mà bạn đã chọn.

Nếu bạn chọn 'Giá duy nhất' thì bạn sẽ là người cuối cùng mua mẫu thiết kế website này. Ngay sau đó mẫu thiết kế website sẽ được bỏ ra khỏi danh mục và không bán cho ai khác. Chỉ có bạn và những người đã mua trước bạn được sở hữu mẫu thiết kế website này.

Lưu ý: Trong mọi trường hợp, bạn không được chuyển hoặc bán lại mẫu thiết kế website bất kể là bạn mua với giá thông thường hay giá duy nhất.