Mẫu thiết kế: #51272

Giá: 1.612.500 Đ   Giá duy nhất: 96.750.000 Đ
Loại: Mẫu Joomla
Đã bán: 12
File nguồn: .PSD, .PHP
Phần mềm xử lý: Adobe Photoshop CS+, Sublime Text2 or later, Notepad++ or any php-editor, For uncompressing a template ZIP package:
WinZip 9+ (Windows);
Stuffit Expander 10+ (Mac), Joomla! 3.3.3

Real Size Screenshot

Real Size Screenshot

Joomla Main Page preview

Joomla Main Page preview

Joomla Modules Positions

Joomla Modules Positions

Tablet Layout

Tablet Layout

Smartphone Layout 1

Smartphone Layout 1

Smartphone Layout 2

Smartphone Layout 2