Mẫu thiết kế: #36991

Giá: 860.000 Đ   Giá duy nhất: 8.600.000 Đ
Loại: Mẫu PowerPoint
Đã bán: 3
File nguồn: .PSD, .PPTX, .PPT
Phần mềm xử lý: Adobe Photoshop CS+, For uncompressing a template ZIP package:
WinZip 9+ (Windows);
Stuffit Expander 10+ (Mac), Powerpoint 2007 (recommended) or Powerpoint 2003

Powerpoint Template Preview

MASTER PAGE SCREENSHOT

MASTER PAGE SCREENSHOT

SLIDE PAGE SCREENSHOT

SLIDE PAGE SCREENSHOT