Mẫu thiết kế: #35653

Giá: 2.988.500 Đ   Giá duy nhất: 53.750.000 Đ
Loại: Mẫu PrestaShop
Đã bán: 6
File nguồn: .PSD, .PHP, .TPL
Phần mềm xử lý: Adobe Photoshop CS+, Apache Server, Sublime Text2 or later, Notepad++ or any php-editor, For uncompressing a template ZIP package:
WinZip 9+ (Windows);
Stuffit Expander 10+ (Mac), PHP v. 5 or higher, MySQL 4.1.14 or later, Prestashop 1.4.4.x

Real Size Screenshot

Real Size Screenshot

PrestaShop preview

PrestaShop Main Page Screenshot

PrestaShop Main Page Screenshot

Prestashop Products Page Screenshot

Prestashop Products Page Screenshot