Mẫu thiết kế: #31836

Giá: 1.720.000 Đ   Giá duy nhất: 68.800.000 Đ
Loại: Mẫu Giới thiệu Silverlight
Đã bán: 1
File nguồn: .HTML, Microsoft Expression Blend / Visual Studio project
Phần mềm xử lý: Notepad++ or any php-editor, For uncompressing a template ZIP package:
WinZip 9+ (Windows), Microsoft Expression Blend 4

Silverlight html screenshot


Silverlight screenshot

Silverlight screenshot