Mẫu thiết kế: #51304

Giá: 2.988.500 Đ   Giá duy nhất: 53.750.000 Đ
Loại: Mẫu VirtueMart
Đã bán: 5
File nguồn: .HTML, .PSD, .PHP, .XML, .CSS, .JS
Phần mềm xử lý: Adobe Photoshop CS+, Sublime Text2 or later, Notepad++ or any php-editor, For uncompressing a template ZIP package:
WinZip 9+ (Windows);
Stuffit Expander 10+ (Mac), Joomla! 2.5.17, Virtuemart 2.0.26d

Real Size Screenshot

Real Size Screenshot

VirtueMart Preview

VirtueMart Main Page

VirtueMart Main Page

VirtueMart Modules Positions

VirtueMart Modules Positions