Mẫu thiết kế: #57900

Giá: 2.988.500 Đ   Giá duy nhất: 96.750.000 Đ
Loại: Mẫu VirtueMart
Đã bán: 3
File nguồn: .HTML, .PSD, .PHP, .XML, .CSS, .JS
Phần mềm xử lý: Adobe Photoshop CS+, Sublime Text2 or later, Notepad++ or any php-editor, For uncompressing a template ZIP package:
WinZip 9+ (Windows);
Stuffit Expander 10+ (Mac)

Real Size Screenshot

Real Size Screenshot

VirtueMart Preview

VirtueMart Main Page

VirtueMart Main Page

Tablet Layout

Tablet Layout

Smartphone Layout 1

Smartphone Layout 1

Smartphone Layout 2

Smartphone Layout 2