Mẫu thiết kế: #58497

Giá: 1.182.500 Đ   Giá duy nhất: 107.500.000 Đ
Loại: Mẫu WordPress
Đã bán: 2
File nguồn: .PSD, .PHP, This theme is widgetized
Phần mềm xử lý: Adobe Photoshop CS+, Apache Server, For uncompressing a template ZIP package:
WinZip 9+ (Windows);
Stuffit Expander 10+ (Mac),
Hosting Requirements:
PHP 5.3 or higher
MySQL 5.0 or higher
The mod_rewrite Apache module

WordPress preview

WordPress main photoshop screenshot

WordPress main photoshop screenshot

Tablet Layout

Tablet Layout

Smartphone Layout 1

Smartphone Layout 1

Smartphone Layout 2

Smartphone Layout 2