Mẫu thiết kế tìm thấy trong danh mục "3D Style Templates"

Trang: 1 
Loại: Mẫu Silverlight
Số: #37061
Đã bán: 2
Giá: 1.440.500 Đ
Giá duy nhất: 70.950.000 Đ
Loại: Mẫu Facebook Flash
Số: #37036
Đã bán: 3
Giá: 1.075.000 Đ
Giá duy nhất: 70.950.000 Đ
Loại: Mẫu Website Flash
Số: #36942
Đã bán: 7
Giá: 1.397.500 Đ
Giá duy nhất: 70.950.000 Đ
Loại: PSD Templates
Số: #57215
Đã bán: 0
Giá: 236.500 Đ
Giá duy nhất: 64.500.000 Đ
Loại: Mẫu Website Flash
Số: #36874
Đã bán: 7
Giá: 1.397.500 Đ
Giá duy nhất: 73.100.000 Đ
Loại: Mẫu Website Flash
Số: #23322
Đã bán: 5
Giá: 1.376.000 Đ
Giá duy nhất: 51.600.000 Đ
Loại: Mẫu Website Flash
Số: #22512
Đã bán: 7
Giá: 1.397.500 Đ
Giá duy nhất: 54.825.000 Đ
Loại: Mẫu Website Flash
Số: #22466
Đã bán: 5
Giá: 1.419.000 Đ
Giá duy nhất: 56.975.000 Đ
Loại: Mẫu Giới Thiệu Flash
Số: #10804
Đã bán: 4
Giá: 537.500 Đ
Giá duy nhất: 68.800.000 Đ
Loại: Mẫu Giới Thiệu Flash
Số: #10587
Đã bán: 9
Giá: 1.505.000 Đ
Giá duy nhất: 69.875.000 Đ
Loại: Mẫu Giới Thiệu Flash
Số: #9860
Đã bán: 5
Giá: 1.505.000 Đ
Giá duy nhất: 53.750.000 Đ
Loại: Mẫu Giới Thiệu Flash
Số: #8191
Đã bán: 8
Giá: 1.419.000 Đ
Giá duy nhất: 39.345.000 Đ
Loại: Mẫu Giới Thiệu Flash
Số: #8057
Đã bán: 7
Giá: 1.440.500 Đ
Giá duy nhất: 53.750.000 Đ
Loại: Mẫu Giới Thiệu Flash
Số: #6551
Đã bán: 11
Giá: 1.505.000 Đ
Giá duy nhất: 55.900.000 Đ
Loại: Mẫu Giới Thiệu Flash
Số: #6454
Đã bán: 11
Giá: 1.440.500 Đ
Giá duy nhất: 43.301.000 Đ

Mẫu thiết kế website có thể được bán cho nhiều khách hàng khác nhau. Với mức giá này người khác có thể cũng mua mẫu thiết kế website mà bạn đã chọn.

Nếu bạn chọn 'Giá duy nhất' thì bạn sẽ là người cuối cùng mua mẫu thiết kế website này. Ngay sau đó mẫu thiết kế website sẽ được bỏ ra khỏi danh mục và không bán cho ai khác. Chỉ có bạn và những người đã mua trước bạn được sở hữu mẫu thiết kế website này.

Lưu ý: Trong mọi trường hợp, bạn không được chuyển hoặc bán lại mẫu thiết kế website bất kể là bạn mua với giá thông thường hay giá duy nhất.