Mẫu thiết kế tìm thấy trong danh mục "Neutral Templates"

Trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Sau  Cuối
Loại: Moto CMS HTML Templates
Số: #46864
Đã bán: 4
Giá: 2.988.500 Đ
Giá duy nhất: 182.750.000 Đ
Loại: Mẫu Facebook
Số: #36083
Đã bán: 4
Giá: 752.500 Đ
Giá duy nhất: 75.250.000 Đ
Loại: Thiết kế Biểu tượng
Số: #31708
Đã bán: 0
Giá: 537.500 Đ
Giá duy nhất: 5.375.000 Đ
Loại: Thiết kế Biểu tượng
Số: #31707
Đã bán: 1
Giá: 537.500 Đ
Giá duy nhất: 5.375.000 Đ
Loại: Thiết kế Biểu tượng
Số: #31706
Đã bán: 1
Giá: 537.500 Đ
Giá duy nhất: 5.375.000 Đ
Loại: Thiết kế Biểu tượng
Số: #31705
Đã bán: 0
Giá: 537.500 Đ
Giá duy nhất: 5.375.000 Đ
Loại: Thiết kế Biểu tượng
Số: #31702
Đã bán: 0
Giá: 537.500 Đ
Giá duy nhất: 5.375.000 Đ
Loại: Thiết kế Biểu tượng
Số: #31701
Đã bán: 1
Giá: 537.500 Đ
Giá duy nhất: 5.375.000 Đ
Loại: Nhận diện Thương hiệu
Số: #33829
Đã bán: 5
Giá: 752.500 Đ
Giá duy nhất: 3.225.000 Đ
Loại: Thiết kế Biểu tượng
Số: #31698
Đã bán: 1
Giá: 537.500 Đ
Giá duy nhất: 5.375.000 Đ
Loại: Mẫu Logo
Số: #34270
Đã bán: 4
Giá: 451.500 Đ
Giá duy nhất: 1.526.500 Đ
Loại: Thiết kế Biểu tượng
Số: #31704
Đã bán: 1
Giá: 537.500 Đ
Giá duy nhất: 5.375.000 Đ
Loại: Hiệu ứng Logo
Số: #33003
Đã bán: 4
Giá: 752.500 Đ
Giá duy nhất: 45.150.000 Đ
Loại: Nhận diện Thương hiệu
Số: #34280
Đã bán: 1
Giá: 645.000 Đ
Giá duy nhất: 8.600.000 Đ
Loại: Nhận diện Thương hiệu
Số: #34180
Đã bán: 3
Giá: 645.000 Đ
Giá duy nhất: 8.600.000 Đ
Loại: Thiết kế Biểu tượng
Số: #31697
Đã bán: 0
Giá: 537.500 Đ
Giá duy nhất: 5.375.000 Đ
Loại: Nhận diện Thương hiệu
Số: #34182
Đã bán: 1
Giá: 645.000 Đ
Giá duy nhất: 8.600.000 Đ
Loại: Nhận diện Thương hiệu
Số: #34179
Đã bán: 1
Giá: 645.000 Đ
Giá duy nhất: 8.600.000 Đ
Loại: Hiệu ứng Logo
Số: #32993
Đã bán: 4
Giá: 752.500 Đ
Giá duy nhất: 45.150.000 Đ
Loại: Nhận diện Thương hiệu
Số: #34178
Đã bán: 2
Giá: 645.000 Đ
Giá duy nhất: 8.600.000 Đ
Loại: Mẫu PowerPoint
Số: #34171
Đã bán: 4
Giá: 860.000 Đ
Giá duy nhất: 8.600.000 Đ

Mẫu thiết kế website có thể được bán cho nhiều khách hàng khác nhau. Với mức giá này người khác có thể cũng mua mẫu thiết kế website mà bạn đã chọn.

Nếu bạn chọn 'Giá duy nhất' thì bạn sẽ là người cuối cùng mua mẫu thiết kế website này. Ngay sau đó mẫu thiết kế website sẽ được bỏ ra khỏi danh mục và không bán cho ai khác. Chỉ có bạn và những người đã mua trước bạn được sở hữu mẫu thiết kế website này.

Lưu ý: Trong mọi trường hợp, bạn không được chuyển hoặc bán lại mẫu thiết kế website bất kể là bạn mua với giá thông thường hay giá duy nhất.