Mẫu thiết kế tìm thấy trong danh mục "Neutral Templates"

Trang: Đầu  Trước  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Sau  Cuối
Loại: Mẫu PowerPoint
Số: #33728
Đã bán: 2
Giá: 860.000 Đ
Giá duy nhất: 8.600.000 Đ
Loại: Thiết kế Biểu tượng
Số: #31703
Đã bán: 2
Giá: 537.500 Đ
Giá duy nhất: 16.125.000 Đ
Loại: Mẫu Logo
Số: #33760
Đã bán: 0
Giá: 451.500 Đ
Giá duy nhất: 1.526.500 Đ
Loại: Nhận diện Thương hiệu
Số: #33559
Đã bán: 1
Giá: 645.000 Đ
Giá duy nhất: 8.600.000 Đ
Loại: Nhận diện Thương hiệu
Số: #33558
Đã bán: 1
Giá: 645.000 Đ
Giá duy nhất: 8.600.000 Đ
Loại: Nhận diện Thương hiệu
Số: #33556
Đã bán: 1
Giá: 645.000 Đ
Giá duy nhất: 8.600.000 Đ
Loại: Thiết kế Biểu tượng
Số: #31427
Đã bán: 3
Giá: 537.500 Đ
Giá duy nhất: 16.125.000 Đ
Loại: Thiết kế Biểu tượng
Số: #31430
Đã bán: 2
Giá: 537.500 Đ
Giá duy nhất: 21.500.000 Đ
Loại: Nhận diện Thương hiệu
Số: #33557
Đã bán: 4
Giá: 645.000 Đ
Giá duy nhất: 8.600.000 Đ
Loại: Mẫu PowerPoint
Số: #33553
Đã bán: 2
Giá: 860.000 Đ
Giá duy nhất: 8.600.000 Đ
Loại: Thiết kế Biểu tượng
Số: #31426
Đã bán: 2
Giá: 537.500 Đ
Giá duy nhất: 16.125.000 Đ
Loại: Thiết kế Biểu tượng
Số: #31425
Đã bán: 2
Giá: 537.500 Đ
Giá duy nhất: 16.125.000 Đ
Loại: Mẫu PowerPoint
Số: #33433
Đã bán: 1
Giá: 860.000 Đ
Giá duy nhất: 8.600.000 Đ
Loại: Thiết kế Biểu tượng
Số: #31424
Đã bán: 4
Giá: 537.500 Đ
Giá duy nhất: 21.500.000 Đ
Loại: Thiết kế Biểu tượng
Số: #31420
Đã bán: 2
Giá: 537.500 Đ
Giá duy nhất: 16.125.000 Đ
Loại: Thiết kế Biểu tượng
Số: #31423
Đã bán: 2
Giá: 537.500 Đ
Giá duy nhất: 16.125.000 Đ
Loại: Thiết kế Biểu tượng
Số: #31419
Đã bán: 3
Giá: 537.500 Đ
Giá duy nhất: 26.875.000 Đ
Loại: Thiết kế Biểu tượng
Số: #31421
Đã bán: 3
Giá: 537.500 Đ
Giá duy nhất: 21.500.000 Đ
Loại: Thiết kế Biểu tượng
Số: #31416
Đã bán: 3
Giá: 537.500 Đ
Giá duy nhất: 26.875.000 Đ
Loại: Thiết kế Biểu tượng
Số: #31417
Đã bán: 2
Giá: 537.500 Đ
Giá duy nhất: 16.125.000 Đ
Loại: Thiết kế Biểu tượng
Số: #31414
Đã bán: 3
Giá: 537.500 Đ
Giá duy nhất: 16.125.000 Đ

Mẫu thiết kế website có thể được bán cho nhiều khách hàng khác nhau. Với mức giá này người khác có thể cũng mua mẫu thiết kế website mà bạn đã chọn.

Nếu bạn chọn 'Giá duy nhất' thì bạn sẽ là người cuối cùng mua mẫu thiết kế website này. Ngay sau đó mẫu thiết kế website sẽ được bỏ ra khỏi danh mục và không bán cho ai khác. Chỉ có bạn và những người đã mua trước bạn được sở hữu mẫu thiết kế website này.

Lưu ý: Trong mọi trường hợp, bạn không được chuyển hoặc bán lại mẫu thiết kế website bất kể là bạn mua với giá thông thường hay giá duy nhất.