Mẫu thiết kế tìm thấy trong danh mục "Online Casino"

Trang: Đầu  Trước  1  2  3 
Loại: Mẫu Website Flash
Số: #27320
Đã bán: 7
Giá: 1.397.500 Đ
Giá duy nhất: 62.350.000 Đ
Loại: Mẫu Website Flash
Số: #19499
Đã bán: 5
Giá: 1.419.000 Đ
Giá duy nhất: 56.975.000 Đ
Loại: Nhận diện Thương hiệu
Số: #19109
Đã bán: 3
Giá: 752.500 Đ
Giá duy nhất: 3.225.000 Đ
Loại: Mẫu Giới Thiệu Flash
Số: #18912
Đã bán: 4
Giá: 1.397.500 Đ
Giá duy nhất: 75.250.000 Đ
Loại: Mẫu Logo
Số: #15909
Đã bán: 1
Giá: 215.000 Đ
Giá duy nhất: 1.612.500 Đ
Loại: Mẫu Logo
Số: #15546
Đã bán: 1
Giá: 215.000 Đ
Giá duy nhất: 1.827.500 Đ
Loại: Nhận diện Thương hiệu
Số: #14558
Đã bán: 1
Giá: 860.000 Đ
Giá duy nhất: 3.225.000 Đ
Loại: Mẫu Logo
Số: #14350
Đã bán: 3
Giá: 215.000 Đ
Giá duy nhất: 2.042.500 Đ
Loại: Nhận diện Thương hiệu
Số: #4035
Đã bán: 2
Giá: 709.500 Đ
Giá duy nhất: 3.762.500 Đ
Loại: Mẫu Logo
Số: #1621
Đã bán: 2
Giá: 215.000 Đ
Giá duy nhất: 1.075.000 Đ

Mẫu thiết kế website có thể được bán cho nhiều khách hàng khác nhau. Với mức giá này người khác có thể cũng mua mẫu thiết kế website mà bạn đã chọn.

Nếu bạn chọn 'Giá duy nhất' thì bạn sẽ là người cuối cùng mua mẫu thiết kế website này. Ngay sau đó mẫu thiết kế website sẽ được bỏ ra khỏi danh mục và không bán cho ai khác. Chỉ có bạn và những người đã mua trước bạn được sở hữu mẫu thiết kế website này.

Lưu ý: Trong mọi trường hợp, bạn không được chuyển hoặc bán lại mẫu thiết kế website bất kể là bạn mua với giá thông thường hay giá duy nhất.